Kui juhtus liiklusõnnetus...

 

Abistame Teid õnnetusjuhtumi käsitlemisel (*):
  • tuleme liiklusõnnetuspaigale
  • teeme pildid
  • aitame koostada dokumentatsiooni
  • transpordime sõiduki omal kulul meie teeninduse hoovile
  • võimaldame 24h videovalvega õuealal tasuta parkimist teie avariilisel sõidukil
  • koostame kliendile või kindlustusseltsile kalkulatsiooni - hinnapakkumise
  • suhtleme kindlustusandjaga
  • remondime teie sõiduki kiiresti ja kvaliteetselt

Mõned tähtsamad nõuanded


Kindlasti tuleb liiklusõnnetus dokumenteerida, selleks täitke teate plankett liiklusõnnetusest. Vastavat blanketti hoidke alati autos käepärast.

Kui vastaspool on kahju tekitaja

- kontrollige, et ta kinnitaks oma allkirjaga vastutust kahju tekitamise eest (liikluskahju põhjustaja allkiri siia).
- esimesel võimalusel teatage liikluskahjust kahju tekitaja kindlustusseltsile või
- Liikluskindlustuse Fondile

Kui olete ise kahju tekitaja või kahju tekitaja puudub

- teatage esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul liikluskahjust enda kindlustusseltsile või
- Liikluskindlustuse Fondile

Kui süülisus on ebaselge või osapooled ei võta süüd omaks või inimesed on saanud kannatada

- kutsuge kindlasti kohale politsei

Kui kahju tekitajal puudub liikluskindlustuse leping

- kutsuge kindlasti kohale politsei
- teatage liikluskahjust Liikluskindlustuse FondileKui on toimunud vargus või vandalism
- registreerige juhtum politseis
- kindlustuse olemasolul teatage juhtumist oma kindlustusseltsile

 


Kui sõiduk on peale õnnetusjuhtumit muutunud sõidukõlbmatuks, kutsuge puksiir, kes pukseerib Teie sõiduki tasuta BRT Keskuse territooriumile aadressil Talli 5, Harjumaa, Jüri vald või helistage meie kahjukäsitluse numbril +372 558 7571 (7.00-22.00) (*)

Teavitage sellest ka kindlustusseltsi.

 

(*) - kui soovite oma sõidukit meie ettevõttes remontida

BRT kahjukäsitlus